Menü
Hírek
Dátum:  2024. január 10

Környezetvédelmi felelősségbiztosítás

Környezetvédelmi felelősségbiztosítás

 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos pénzügyi biztosíték és a környezetvédelmi biztosítás főbb szabályairól

 

 

2024. január 1-jén lépett hatályba a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet.

A sütőiparban működő vállalkozásokat a rendelet szabályai elsősorban, mint hulladéktermelőket érinti, tehát környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötésére kötelezettek.

A biztosítást 2024.május 31-ig kell megkötni jelen állás szerint.

Megvizsgáljuk a lehetőségét, hogyan lehet és milyen feltételekkel csoportos biztosítási ajánlatot kérni.

 

Környezetvédelmi felelősségbiztosítás

A környezetvédelmi biztosítás olyan biztosítási termék, amely a szerződő fél hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben okozott, előre nem látható környezeti károk elhárításának finanszírozására szolgál.

A biztosítást úgy kell megkötni, hogy a kockázatviselés a tevékenység vagy üzemeltetés megkezdésének időpontjára nézve megkezdődjön.

A környezetvédelmi biztosítás területi hatálya Magyarország területére terjed ki.

A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett a káresemény bekövetkeztéről haladéktalanul tájékoztatja a hulladékgazdálkodási hatóságot.

A környezetvédelmi biztosításra kötelezett a környezetvédelmi biztosítás felhasználása esetén - a kárelhárítás befejezését követő 30 napon belül - tájékoztatja a hulladékgazdálkodási hatóságot a kárelhárítás módjáról és a felhasznált környezetvédelmi biztosítás mértékéről.

 

A hulladéktermelő gazdálkodó szervezet biztosítási káreseményenként és időszakonként legalább 10 millió forint összegben köteles környezetvédelmi biztosítást kötni abban az esetben, ha bármely telephelyén a képződött és birtokolt hulladék éves mennyisége veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot meghaladja.

Annak a gazdálkodó szervezetnek, amely egyidejűleg hulladéktermelőnek minősül, a környezetvédelmi biztosítást a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végzőkre vonatkozó szabályok szerint köti meg.

A környezetvédelmi biztosítás összegét az alábbi képlet szerint kell meghatározni telephelyenként a legmagasabb biztosítási összegre: B=A*V*T

Ahol

-        B: a környezetvédelmi biztosítás minimális összege káreseményenként és időszakonként,

-        A: alapérték, amelynek összege: tízmillió forint,

-        V: veszélyességi szorzó,

-        T: területi szorzó.

 

Pénzügyi biztosíték (nem releváns a sütőipari cégeknél)

Az, akinek a tevékenységéből hulladék képződik, hulladéktermelőnek minősül, és ha a képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén egy éven túl végzi, hulladékgazdálkodási engedélyt kell beszereznie és a hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot kell képeznie.

A pénzügyi biztosíték formáját maga választja meg a következők közül:

-        biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, biztosító által nyújtott kezesi biztosítás, garancia,

-        a hitelintézet által nyújtott bankgarancia, vagy

-        hitelintézetnél letétként elhelyezett pénzösszeg.

 A pénzügyi biztosíték mértékét a következő képlet alapján állapítja meg, és ezen összegnek megfelelő pénzügyi biztosítékot köteles képezni: B=A*K

Ahol

-        B: a pénzügyi biztosíték mértéke,

-        A: az alap pénzügyi biztosíték összege, amelynek összege 1 000 000 Ft,

-        K: a kockázati tényező.

 

vissza a hírekhez