Magyar Pékszövetség bemutatása

A Magyar Pékszövetség jogelődje a Magyar Pékek Ipartestülete 1990-ben alakult, 46 alapító taggal (kis és közepes vállalkozás).

Az átalakulás 2003-ban történt Magyar Pékszövetséggé. Jelenleg a Szövetségnek 375 tagja van, a sütőipari vállalkozások kapacitásának 65 %-át jelenti.

A Szövetségbe egyesültek a kis- közép- és nagyvállakozások azzal a céllal, hogy a magyar sütőiparnak egységes érdekképviselete legyen.

A Magyar Pékszövetség 19 tagú társadalmi elnökséggel működik a területi munkáját 9 régióban szervezi, végzi. A sütőszakmának két újságja van: A „Pékmester” című havi magazin jellegű újság, a másik a „Sütőiparosok , pékek” című kéthavi szaklap, amely elsősorban szakmai cikkekkel, elemzésekkel, újdonságok bemutatásával járul hozzá a szakma fejlődéséhez.

A Magyar Pékszövetség jelenleg 23 szolgáltatás szervezésével segíti tagjait, és a szolgáltatások folyamatos bővítésén szorgoskodik. A Szövetség oktatással, továbbképzéssel, versenyek, és termék technológiai bemutatók szervezésével segíti tagjait, illetve a szakemberek fejlődését. Részt vesz a nemzetközi versenyekben, bemutatókon (Magyar Pékválogatott révén).

 

A Magyar Pékszövetség aktív szervezője, résztvevője a regionális rendezvényeknek:

  • Országos Péknapok (Komárom)
  • Kenyérünnepek (Budapest, Orosháza, Győr, Kecskemét, Hajdúböszörmény, Nagybajom).
  • Kenyér Világnapja (Budapest, több vidéki helyszín)

 

Magyar Pékszövetség kapcsolatrendszere:

A Magyar Pékszövetség kapcsolatrendszere szerteágazó: elsősorban tagja az Élelmiszeripari Párbeszéd Bizottságnak, illetve ezen bizottságon belül a Sütőipari ÁPB munkáltatói oldalának társelnöke. Továbbá intézményesen képviselteti magát az ÉFOSZ-ban, mely tagság helyet biztosít a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségében is. Természetesen tagja az IPOSZ-nak és a Magyar Kereskedelmi Iparkamarának. Ezek az érdekképviseletek, köztestületek intézményesen vesznek részt a törvényelőkészítő munkában, melybe bekapcsolódva van korlátozott lehetőség a szakma generális véleményének, elképzeléseinek kifejtésére, érdeki megjelenítésére.

 

Nemzetközi kapcsolatai:

  • Világ Pékszövetség tagjai (egyik alelnöke magyar)
  • Európai Pékszövetség tagjai

 

A Magyar Pékszövetség 5 éves Stratégiai Nyilatkozatban (2009. nov. 21-én fogadta el a Közgyűlés) megfogalmazottak alapján végzi feladatait.