Menü
Hírek
Dátum:  2020. február 07

TÉNYEKKEL AZ ÁRPRÉS ELLEN

TÉNYEKKEL AZ ÁRPRÉS ELLEN

A Magyar Pékszövetségnek évek óta kiemelt célja, hogy fellépjen a kiskereskedők árleszorító törekvéseivel szemben. Törekvéseink eléréséhez mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, valójában hogyan állnak valós költségeink az átvételi árakhoz viszonyítva. Ezért végeztettük el 2018-ban és 2019-ben is a szükséges felmérést az Agrárgazdasági Kutatóintézettel, ill. jogutódjával.

A 2018-as tanulmány eredményeit széles körben közzétéve sikerült elérni a kiskereskedelmi láncoknál az átvételi árak növekedését. (Emlékeztetőül: Az elemzés kimutatta, hogy a négy sütőipari alaptermékből három terméket veszteséggel értékesítenek a pékek a kiskereskedelmi láncok felé.) Ennek hatására a kis pékségek is emelni tudták áraikat. A tanulmány megállapításai érdekesek lehetnek tagjaink számára, ezért, kérésükre most a 2018. évinél részletesebben ismertetjük a 2019. 1. negyedév adatai alapján készített elemzés főbb megállapításait.

1. A sütőipari üzemek költségszerkezete

Forrás: NAIK AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztály

A 2019. 1. negyedév adatai alapján készített diagram azt mutatja, hogy a termelési költségek csaknem 60 százalékát a munkaerőre és a lisztre fordított kiadások teszik ki, ami 10 százalékponttal magasabb, mint 2017-ben. A diagram jól szemlélteti a személyi jellegű kiadások dominanciáját (37 százalék). Az AKI 2015-ig tartó élelmiszeripari adatgyűjtése alapján már egyértelmű volt, hogy az élelmiszeriparon belül a sütőiparban a legjelentősebb mértékű a munkaerőköltség, a korábbi adatokat pedig jelen adatgyűjtés is igazolta. Ebből következik, hogy a sütőipar sokkal érzékenyebb a munkaerőpiacon bekövetkező változásokra az élelmiszeripar egyéb szakágazataihoz képest.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján (továbbiakban: KSH), a fehér kenyér és a félbarna kenyér fogyasztói átlagára 5 és 11, a vizes zsemléé 14 százalékkal emelkedett 2019 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A gazdasági környezet ezzel együtt romlott, mivel számottevően növekedtek a vállalkozások terhei. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres bruttó átlagkeresete a feldolgozóiparban 14 százalékkal haladta meg a 2018 első negyedévi értéket (KSH), a NAIK AKI Piaci Árinformációs Rendszere szerint pedig a BL55 és BL80 lisztek feldolgozói értékesítési ára 14, illetve 18 százalékkal növekedett. Ugyanakkor a tanulmány szerzői megjegyzik, hogy a fogyasztói árak növekedése nem feltétlenül van összhangban a sütőipari termékek feldolgozói értékesítési árának növekedésével, más és más a jövedelemhányad a kereskedelemben és a feldolgozási fázisban.

2. A négy vizsgált alaptermék előállításának költség- és jövedelemhelyzete, 2017-2019

Termék

teljes önköltség (HUF/kg)

értékesítési átlagár (HUF/kg)

fajlagos jövedelem (HUF/kg)

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Fehér kenyér

181,11

194,34

199,48

175,08

183,83

200,42

-6,04

-10,51

0,94

Félbarna kenyér

184,09

195,85

213,79

160,51

165,33

193,48

-23,58

-30,53

-20,31

Vizes zsemle

251,95

267,35

268,46

251,32

258,86

291,63

-0,64

-8,49

23,16

Tejes kifli

315,72

334,48

354,82

317,66

327,19

363,12

1,93

-7,29

8,30

 

A tanulmány eredményeként megállapítható, hogy a jelentősebb forgalmú sütőipari termékek előállításának jövedelemhelyzete javult 2019 első negyedévében az előző két év eredményeihez képest. Ez arra a pozitív tendenciára mutat rá, hogy a kereskedelem egyre inkább elismeri a sütőipar növekvő költségeit. Mindazonáltal a feldolgozási fázisban még mindig alacsony a jövedelmezőség, olyannyira hogy az országos átlagot tekintve a félbarna kenyér termelése veszteséges, a fehér kenyéren és tejes kiflin pedig csak minimális a nyereség. Ha a költségek növekedésének jelenlegi trendje folytatódik, a jelenlegi felvásárlási árak e két termék esetében sem nyújtanak majd megfelelő szintű fedezetet. A sütőipari vállalkozások a fennmaradásukhoz szükséges jövedelmük nagy részét más termékek előállításával tudják csak biztosítani.

A vizsgált termékek költségszerkezetét 2019. első negyedévében az alábbi ábra mutatja:


A költség- és jövedelemelemzést idén is szeretnénk elkészíttetni. Ehhez szükség van a tagság aktív közreműködésére. Ezért kérjük tagjainkat, hogy megkeresésünkre szolgáltassanak adatot az Agrárgazdasági Kutatóintézet (NAIK AKI) részére. A vállalkozások adatait NAIK AKI szigorúan bizalmasan kezeli, ezekről sem a Pékszövetség, sem a hatóságok, sem más szervezetek/személyek nem kapnak információt, azonban a vizsgált termékekre vonatkozó mérvadó és megbízható átlagos költség- és jövedelemszámítások elkészítéséhez erre feltétlenül szükség van.

A tanulmány teljes terjedelmében elérhető a Magyar Pékszövetség honlapján >>>

2020. január
Szilágyi Péter

vissza a hírekhez